Tesi proposte da (Thesisi propposed by) Luigi Colombo: